Modul för nyhetsbrev

Modul för nyhetsbrev

Denna modul låter dig skicka nyhetsbrev från prestashop.

Du kan läsa mer nedan


45,00 €

Med denna modul kan du filtrera vilka kunder som ska få ditt nyhetsbrev, när du är klar med filtreringen skriver du enkelt meddelandet i admin och klickar på skicka. Mallen för nyhetsbreven kan designas fristående och placeras i mails katalogens olika språkkataloger. Fungerar med Prestashop 1.4.x

Q: Hi, would this module work with the latest version of Prestashop?

A: No, this module is created for PrestaShop 1.4.X. We haven't decide if further development for PrestaShop 1.5.X will proceed for this module yet.

PayPal